Motoriske usikre børn


Børns motoriske vanskeligheder beskrives oftest under diagnosen Developmental Coordination Disorder, DCD. Diagnosen er nært relateret til adfærdsproblemer og indlærings-vanskeligheder, men børn kan være motorisk usikre, selvom de ikke diagnosticeres med DCD.

På klinikken har vi et velegnet træningsrum til træning af børns motoriske udvikling og til sansemotorisk stimulering. Fysioterapeuten Vibeke Dahl har ekspertisen til at vurdere og foreslå den indsats, der kan styrke dit barns motorik.

En tidlig indsats i form af vurdering af barnets motorik er vigtig for at kunne iværksætte en målrettet indsats, der kan fremme motoriske usikre børns motorik og aktivitetsniveau. Vibeke vil kunne tilrettelægge en sådan indsats i samarbejde med forældre og barnet.


Motorisk usikkerhed

Motorisk usikre børn kan virke kluntede og er ofte usikre, når de møder nye udfordringer. De har ikke udviklet alderssvarende motoriske færdigheder og kan f.eks. ikke cykle, løbe stærkt, være med på legepladsen og i skolegården.

At være motorisk usikker er ikke en diagnose, men et udtryk for en eller oftest flere forskellige vanskeligheder hos barnet.

Specifik motorisk træning

15% af en årgang i indskolingen viser tegn på motorisk usikkerhed.

Flere studier viser at specifik træning / stimulering hos fysioterapeuter har en god effekt på børnenes motorik, især hvad angår børn med de største motoriske udfordringer.

Børn og god motorik

Børn med en god motorik tidligt i livet er mere fysisk aktive, og fysisk aktivitet spiller en afgørende rolle i forebyggelse af overvægt og livsstilssygdomme.

Et barn der bevæger sig mere, er mere tilbøjelig til at fastholde en fysisk aktiv livsstil også i ungdommen og ind i voksenalderen.