Ryg og Nakke klinikken


I RYGKLINIKKEN tager vi os af:

 • Problemer fra ryggen (nakke, brystryg, lænderyg og bækken)
 • Undersøgelse og behandling af såvel akutte som kroniske ryglidelser.
 • Second opinion undersøgelser.
 • Træning på ryghold.
 • Genoptræning efter rygkirurgi (Discusprolaps og spinal stenose etc.) Ergonomisk rådgivning på arbejdspladsen.

Alle forløb indledes med en grundig anamnese (samtale om sygehistorien) og undersøgelse. På den baggrund laves en vurdering af problemet, årsagssammenhæng og prognose. Der gives forslag til plan for løsning af problemet. Vi samarbejder med din egen læge eller speciallæger / sygehusafdelinger for at hjælpe dig bedst muligt.


I RYGKLINIKKEN arbejdes der ud fra Sundhedsstyrelsens seneste kliniske retningslinjer og forløbsprogrammer udarbejdet af regionen. Du sikres således at du behandles ud fra metoder og viden, der er Up-to-date og med bedst mulig dokumentation for effekten. Det betyder bl.a. at behandlingsforløbet gøres så aktivt som muligt med målet om, at give dig kontrol og redskaber til selv at håndtere generne og forebygge recidiv.

I RYGKLINIKKEN bruges teknikker inden for:

 • Træning – styrke, stabilitet, kredsløb etc.
 • McKenzie metoden (Retningsspecifikke øvelser – Mekanisk Metode og Terapi / MDT).
 • Manuel Terapi (Mobilisering, manipulation, bløddelsbehandling etc.).
 • Neurodynamik (Mobilisering af nervevævet)
 • Smerterhåndtering og akupunktur.
 • Ergonomi vejledning i hvordan du kan forebygge din ryg/nakke problemer

Ryghold

Træning er en af de behandlingsformer til rygproblemer med bedst dokumenteret effekt. På rygholdet bruges øvelser, som forbereder dig på at kunne sikkert træne videre på egen hånd og dermed selv få kontrol over ryg generne.

Læs mere

Ergonomi

sample photo

Ergonomisk vejledning på arbejdspladsen

Læs mere